Koristite MojSnimak bilo gde

Koristite MojSnimak bilo gde

Koristite MojSnimak bilo gde

Koristite MojSnimak bilo kad, bilo gde. MojSnimak Android aplikaciju možete koristiti na svakom mestu i snimke napravljene tad možete podeliti sa svima. Dovoljno je samo da imate internet. Sadržaj lako i brzo delite sa svima, pratite ko je pogledao vaše fotografije i video snimke, gledajte snimke drugih osoba i slobodno razmenjujte poruke ili komentarišite snimke.   Nakon postavljanja snimaka, svi vaši prijatelji kao i osobe koje prate vaše snimke biće obavešteni o vašem novom snimku. Vi ćete, sa druge strane, biti obavešteni o svakom pregledu snimaka na samoj aplikaciji kao i na Facebook-u ili u email poruci, ukoliko ste svoje snimke podelili tim putem.